NGÀY BẮT ĐẦU

20/11/2018

10 tuần

THỜI GIAN

18:30 - 21:00

Thứ Ba - Năm - Bảy

HỌC PHÍ & SỐ LƯỢNG

5.000.000 VND

15

ĐỊA CHỈ

Tầng 10, 81 Quang Trung, Đà Nẵng

Vũ Ngọc Sơn

Vũ Ngọc Sơn

Chuyên môn : Huấn luyện viên NodeJS

Mục tiêu của Khóa huấn luyện

 • Trau chuốt CV của Học viên bằng những dự án thực tế với Node.js
 • Năng cao khả năng cạnh tranh cá nhân của Học viên trên thị trường việc làm CNTT với NodeJS Code portfolio
 • Sử dụng thành thục ES6+, các kỹ thuật trong NodeJS và framework liên quan để xây dựng các ứng dụng mô phỏng theo dự án từ  doanh nghiệp

Đối tượng tham gia

 • Bạn là lập trình viên Backend quen thuộc với các frameworks: ASP.NET, Rails, Django, etc và bạn muốn bổ sung Node.js vào kỹ năng của bạn
 • Bạn là lập trình viên Frontend với Javascript và muốn làm việc thêm với công nghệ Backend để trở thành MEAN Stack developer
 • Bàn là sinh viên và muốn có kinh nghiệm thực chiến trước khi bước vào con đường trở thành lập trình viên được các công ty công nghệ săn đón
 • Bạn đã tham gia những khóa học Node.js trước đây và thấy chương trình học không được như mong muốn của bạn vì chất lượng chưa tương xứng và mất động lực trong khi học

Kỹ năng và công cụ

 • Kỹ năng gõ code với HTM5/CSS3 và Javascript
 • Máy tính cá nhân (Linux, Windows, Mac)
 • Google Chrome
 • Code editor (Visual Studio Code, Sublime text, Notepad++)

Mindset

 • Tinh thần học hỏi, thực hành và cải tiến liên tục
 • Tò mò thí nghiệm công nghệ mới
 • Thực chiến với những case study thực tế
 • Đọc source code của Node.js, npm và các module npm là một niềm vui

Dự án dùng trong khóa Huấn luyện: Social room chat project

Tuần 1

 • Thiết lập môi trường Node
 • Kiến trúc, cơ chế hoạt động của một con Node server
 • Node Package Managẻr

Tuần 2

 • Express
 • ES5, ES6, ES7
 • Xử lý bất đồng bộ
 • Project Pattern

Tuần 3

 • Express – Router
 • Express – Controller
 • Express – Helper handle error
 • Express – Validator

Tuần 4

 • RESTful API

Tuần 5

 • MongoDB
 • Model type
 • Express – Model
 • Model Validation
 • Express – Middleware
 • Authentication JSON Web token.

Tuần 6

 • Real-time với Socket IO
 • Redis pub/sub channel

Tuần 7

 • Giao tiếp với service ngoài.
 • Hướng dẫn tích hợp API từ google, facebook.
 • Mô hình Client – Server?
 • Kiến trúc hệ thống microservice là gì?
 • Lúc nào nên áp dụng kiến trúc microservices?

Tuần 8

 • Bảo mật Database.
 • Bảo mật ứng dụng.
 • Bài toán bảo mật và một số bài học đáng nhớ.
 • Tối ưu code.
 • Thế nào là clean code? ứng dụng clean code vào Node application.
 • Tối ưu truy vấn database.
 • Truyền tải kỹ năng code.
 • Truyền tải kinh nghiệm làm việc.

Tuần 9 & 10

 • Triển khai dự án cá nhân
 • Career Orientation Workshop
 • DEMO DAY