NGÀY BẮT ĐẦU

02/01/2019

8 tuần

THỜI GIAN

18:00 - 21:00

Thứ Hai - Tư

HỌC PHÍ & SỐ LƯỢNG

Miễn phí

15

ĐỊA CHỈ

Tầng 10, 81 Quang Trung, Đà Nẵng

Phan Đình Phú

Phan Đình Phú

Chuyên môn : Huấn luyện viên Front End

Mục tiêu của Khóa huấn luyện

 • Kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về xây dựng website responsive sử dụng HTML5, CSS3 và Javascript.
 • Tự mình thiết kế, xây dựng landing page, website responsive tương tác nhiều thiết bị khác nhau.
 • Nâng cao tay nghề, kiếm được công việc mới với mức lương tốt hơn.
 • Xây dựng Code portfolio cho mảng lập trình Web Front End với HTML5/CSS3/Javasciprt
 • Làm chủ công nghệ xây dựng landing page, website, làm nền tảng để học những ngôn ngữ lập trình khác.

Đối tượng tham gia

 • Bạn là sinh viên ngành CNTT  năm 1 – 2 tại Đà Nẵng, đang thấy không hài lòng về chương trình học tại nhà trường, chưa có được định hướng về ngành CNTT và có mong muốn kiếm được thu nhập theo đúng ngành học ngay khi còn đang đi học
 • Bạn là sinh viên của những ngành ngoài CNTT nhận ra được sức hút của ngành CNTT và muốn chuyển hướng trở thành lập trình viên

Kỹ năng và công cụ

 • Máy tính cá nhân (Linux, Windows, Mac)
 • Kỹ năng gõ bàn phím
 • Google Chrome

Mindset

 • Tinh thần học hỏi, thực hành và cải tiến liên tục
 • Tò mò thí nghiệm công nghệ mới
 • Thực chiến với những case study thực tế
 • Tạo ra source code và sản phẩm của riêng mình là một niềm vui

Tuần 1

 • Giới thiệu về khóa học
 • Trình soạn thảo code Editors
 • Thiết lập môi trường Code, Github
 • Sử dụng Git
 • HTML, CSS, Javascript là gì ?
 • HTML là gì ?
 • Các thành phần HTML
 • HTML Images
 • HTML Tables
 • HTML Lists
 • HTML ID và Classes
 • HTML Form
 • HTML Form Elements
 • HTML Input Type
 • HTML Input Attributes
 • Giới thiệu HTML5
 • HTML5 và trình duyệt
 • Các thành phần trong HTML5
 • HTML5 Semantics Elements
 • Nâng cấp từ HTML4 lên HTML5
 • HTML Canvas , Media, Video, Audio

Tuần 2

 • Giới thiệu về CSS
 • Mã CSS trong trang
 • CSS Selectors
 • CSS Cascade
 • Background và Borders
 • CSS Margin & Padding
 • CSS Box Model
 • CSS Display
 • CSS Positioning & Overflow
 • CSS Float Layout
 • CSS Pseudo Class và Element

Tuần 3

 • Rounded Corner
 • Backgrounds
 • Box Shadows
 • Text & Fonts
 • Transforms
 • Transitions
 • Animations
 • Multi-column Layout
 • Box Sizing

Tuần 4

 • Giới thiệu Responsive
 • Viewport trong thiết kế Responsive
 • CSS Gridview
 • Media Queries
 • CSS Frameworks

Tuần 5

 • Giới thiệu phần mềm photoshop
 • Bước chuẩn bị cho cắt web
 • Sử dụng bootstrap tạo khung menu
 • Tạo css cho menu trên màn hình Desktop
 • Tạo css cho menu trên màn hình iPhone
 • Tạo khung html cho slide banner
 • Tạo css cho slide banner – tập 1
 • Tạo khung html cho khối dịch vụ
 • Tạo css cho khối dịch vụ
 • Hướng dẫn xử lý các phần khác của giao diện

Tuần 6

 • Thiết lập môi trường phát triển cho Javascript với Visual Studio Code
 • Basics & Fundamentals: Data types, variables, functions, conditionals, loops, object literals, arrays, etc
 • OOP: ES5 prototypes, inheritance,ES2015 classes & sub-classes, constructors
 • Bài tập: Javascript Calculator

Tuần 7

 • Menu cần xây dựng
 • Khung Menu HTML
 • CSS Menu 00:10:40
 • Menu Responsive
 • Bài tập cá nhân

Tuần 8

 • Nội dung Landing Page
 • Cấu trúc HTML
 • CSS Landing Page 1
 • CSS Landing Page 2
 • Landing Page Responsive
 • Bài tập cá nhân