Blog

Loại bỏ React Native
17 Sep

Loại bỏ React Native

Do một loạt các vấn đề kỹ thuật và tổ chức, chúng tôi sẽ loại bỏ React Native và đặt tất cả nỗ lực...

React Native tại Airbnb
17 Sep

React Native tại Airbnb

Trong năm 2016, chúng tôi đã đặt cược vào React Native. Hai năm sau, trải nghiệm này đã sẵn sàng để chia sẻ với...